איכות סביבה

המדיניות הסביבתית של גן שמואל מזון בע"מ

חברת גן שמואל מזון בע”מ מתחייבת לשמירה על הסביבה, אשר הינה חלק בלתי נפרד מחזון וערכי החברה, בנוסף לשמירה על כללי הבטיחות והבריאות של עובדיה ולקוחותיה.

החברה מתחייבת להשקיע בתהליכים של מחזור, התייעלות אנרגטית ובמניעת פליטות לסביבה.

 

בהתאם לכך, הנהלת ועובדי החברה מתחייבים לפעול לשיפור תמידי בביצועי המערכת הסביבתית בקווי הייצור:

  • החברה תעמוד בתקנות והחוקים החלים עליה בתחומי השמירה ואיכות הסביבה.
  • החברה תצמצם את תוצרי הלוואי של מפעליה, על ידי שימוש בטכנולוגיות מתקדמות לטיפול ולהפחתה במזהמים כגון שפכיםפליטות אוויר ופסולת מוצקה.
  • החברה תבצע מהלכים למניעת פליטות, תוך שימוש במערכות מתקדמות של ניטור, שליטה ובקרה.
  • החברה תפעל לשיתוף מידע עם לקוחותיה בנוגע להיבטים הסביבתיים של מוצריה, תוך עידוד פעילות המיחזור.
  • החברה תשלב ותשתף את עובדיה ביישום המערכת ניהול סביבתית במפעל ותעודד מודעות בתחומים הללו.

 

הממונה על סיכונים סביבתיים בחברה: שי ישראלי, נייד 050-7782973